De kleine Kroese is aangesloten bij 2 organisaties. Zij verzorgen al mijn financiële zaken waaronder facturering en het opstellen van de contracten. Oorspronkelijk verzorgden zij ook de bemiddeling en koppeling tussen vraagouder en De kleine Kroese. Inmiddels komen de meeste contacten door mond-op-mond reclame tot stand en hebben de gastouderbureaus nauwelijks tot geen bemoeienissen meer met de bemiddeling.

 

In het Landelijk Register Kinderopvang staat De kleine Kroese ingeschreven onder nummer: 157831929.

Voor meer info: http://www.oostnederlandregelt.nl en http://www.esdoorngastouderbureau.nl